Waarom staalframebouw?

Gebouwen moeten een gezond en comfortabel werk- en leefklimaat bieden. Dat kan door de architectonische vormgeving, de bouwfysische eigenschappen en de installatietechniek in één gebouwconcept op elkaar af te stemmen. Staal scoort op veel punten hoog ten opzichte van andere bouwmaterialen. Staal is dan ook niet nieuw in de bouw. Staal is multifunctioneel, robuust, duurzaam, economisch, onderhoudsvriendelijk en esthetisch.

● Multifunctioneel

Staal is zeer breed inzetbaar bij de bouw van uw woning en bovendien in velerlei looks leverbaar.

● Robuust

Staal heeft een onvergelijkbare weerstand tegen vocht, corrosie, storm en ongedierte en kent de sterkste weerstand tegen aardbevingen. De sterkte van staal is onbetwistbaar. Het is bovendien 21 keer flexibeler dan hout en tien keer meer dan gewapend beton. Dus ook uitermate geschikt om te gebruiken in gebieden waar aardbevingen voor komen. Weliswaar zal een staalframebouwconstructie bij een aardbeving bewegen, maar dit zal niet of nauwelijks tot schade leiden aan het gebouw zelf.

● Duurzaam

Bouwen met staal is een milieubewuste keuze. Bij staalbouw is sprake van weinig restafval en minimaal materiaalverlies. Bovendien is staal voor 100% recyclebaar. Naast recyclebaar is staal herbruikbaar op een gelijkwaardig of hoger niveau dan het oorspronkelijke gebruik.

● Economisch

Uw budget is een factor die meespeelt bij uw bouwproject. Door te kiezen voor staalbouw kunnen wij het ontwerp aanpassen aan uw budget om zo tot een geschikt eindresultaat te komen. Door onze efficiënte bouwmethoden zijn onze staalbouwprojecten aanzienlijk goedkoper dan vergelijkbare projecten bij een traditionele bouw.

● Onderhoudsvriendelijk

Als uw staalbouwwoning eenmaal is gebouwd hebt u hieraan weinig onderhoud. De onderhoudsvrije gevelbekleding, de gegalvaniseerde stalen profielen en de aluminium of kunststof kozijnen geven jarenlang woonplezier.

Van ontwerp tot realisatie

Bij het bouwen van een huis, komen er veel dingen kijken. Welk type huis spreekt u het meest aan? Welke woning is voor u betaalbaar? Hoe duurzaam moet uw huis zijn? En nog vele andere vragen. Door gebruik te maken van staalframebouw vindt u gemakkelijker een antwoord op al uw vragen vanwege de eerder genoemde eigenschappen.

De staalframebouwwoning heeft als basis een stalen zelfdragend skelet. Dit zorgt ervoor dat het huis geheel naar eigen smaak ontworpen kan worden. Het ontwerpproces begint dan ook aan de buitenkant. Er kan gekozen worden voor een huis met veel ramen om een open karakter aan het huis te geven. Verder zijn de wanden en de ramen zo in te richten dat elke stijl gerealiseerd kan worden, van industrieel tot modern maar ook klassiek en traditioneel.

Eén van de vele voordelen van staalframebouw woning is de flexibiliteit van het interieur. Door het plaatsen en weghalen van wanden kan elke indeling gemaakt worden. Dit zorgt ervoor dat het huis altijd aangepast kan worden naargelang dit nodig is, zoals ingeval er één of meer kinderen worden geboren of wanneer de kinderen zelfstandig gaan wonen.

Om uw woning zo energiezuinig mogelijk te maken is er een RC-waarde (warmteweerstand van een constructie) nodig die zo hoog mogelijk ligt. Om dit te realiseren maken wij gebruik van hoogwaardige isolatie. Als basis wordt er in het staalframe een minerale wol geplaatst en aan de buitenzijde van de woning een PIR-isolatie plaat. Deze isolatiemateriaen hebben bewezen goede eigenschappen, een zeer hoge isolatiewaarde, zijn dun en brandveilig. Door gebruik te maken van een goede kwaliteit kozijnen in combinatie met dubbel of tripple glas, wordt voorkomen dat warmte verloren gaat. Als u wilt, kun u uiteraard ook nog zonnepanelen op het dak monteren, zodat uw woning nog beter zijn steentje kan bijdragen aan een schoner milieu.

Proces

Het is belangrijk dat u weet hoe de samenwerking zal verlopen met ons vanaf het eerste contact tot het moment dat wij uw woning opleveren. Wij delen dit proces op in de hieronder genoemde fases.

● Kennismaking/oriëntatie (gratis)

In de kennismakingsfase laat u, als potentiële opdrachtgever, weten of u geïnteresseerd bent in onze staalbouw woningen. Hierbij worden vaak vragen gesteld die nog niet zijn beantwoord en worden globale ideeën besproken. In deze fase zullen wij samen met u kijken of de globale ideeën die u hebt haalbaar zijn qua ontwerp, vergunning, termijn, financiering, e.d. Ook is het belangrijk te weten of u al in het bezit bent of een optie hebt op een stuk bouwgrond waarop u uw woning wilt realiseren.

● Ontwerpfase

In deze fase worden de plannen concreter gemaakt. Wij werken in dit stadium nauw samen met Architecten, die u graag van dienst zijn met het ontwerpen van uw woning. Reeds in deze fase zal de architect bij de gemeente informeren naar de mogelijkheden van het bouwplan. Als u het ontwerp hebt goedgekeurd, zullen wij een gespecificeerde offerte maken, waarna het ontwerp inclusief de bouwtekeningen en berekeningen, definitief zal worden vastgesteld en de bouwvergunning wordt aangevraagd. Voorafgaand aan deze fase wordt met u besproken wat de kosten van een en ander zijn.

● Aannemingsovereenkomst

De koper zal nu met Living Project Homes B.V. een overeenkomst aangaan, waarin alle afspraken en voorwaarden zijn opgenomen. Op alle overeenkomsten met Living Project zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, zoals u die op onze site kunt vinden. Op uw eerste verzoek wordt een exemplaar van onze Algemene Voorwaarden per post toegezonden. Tot de overeenkomst behoren alle tekeningen, berekeningen en beschrijvingen met betrekking tot het bouwplan.

● Bouwfase

Zodra de aanneemovereenkomst is gesloten, wordt een aanvang genomen met de bouw.

● Oplevering

Bij de oplevering wordt samen met u gekeken of alles naar behoren is uitgevoerd en of er nog eventuele opleverpunten zijn die opgelost moeten worden. Vervolgens wordt uw staalbouw woning opgeleverd.